Prawo do odstąpienia od umowySzanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

Nie ma jednak powodów do zdenerwowania! Nasza firma szanuje Twoje prawa. Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki ,bez podania przyczyny

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: sklep@heyandplay.pl

 

Oświadczenie do pobrania klikając tutaj

 

Zwracany produkt powinieneś odesłać bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, na adres naszego przedsiębiorstwa dostępny w zakładce „ Kontakt”. Koszt przesyłki zwrotnej ponosisz we własnym zakresie

 

Sprzedający ma prawo do obciążenia kupującego kosztami umniejszenia jej wartości

 

W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - ceny produktów, kosztów wysyłki i innych kosztów z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane tym samym sposobem, którym dokonałeś zapłaty, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę. Nastąpi to niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zwróconego zakupu.

 

 

 

   
  Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko Konsumenta:  
Adres konsumenta:  
   
   
   
Adresat: P.H.U. Dziobak Bogusław Byczkowski
  ul. Gdańska 59A
  83-330 Żukowo
  e-mail: sklep@heyandplay.pl
  telefon: 513622272

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
 
 
 

 

Data zawarcia umowy:  
   
Data odbioru:  

 

   
  Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)